Partek

SÜREÇ TAKİBİ

Süreç takibi, KVKK uyum süreci kapsamında politikanın yürütülebilmesi ve yönetilebilmesini sağlayan süreç yönetim destek modülü olarak oluşturulmuştur.

Risk Analizi ve İç Tetkik, İmha Takibi, Veri İhlal Takibi, İlgili Kişi Başvuru Takibi, Görevlendirme Takibi ve Doküman Kütüphanesi ile süreçleri yönetmenizi kolaylaştırır.

  • Riskleri analiz sonrası düzeltme, uygulama takibi ve sürekli denetim kontrolü,
  • Fiziki, Dijital veri imha süreçler planlama ve süre atama ile takip kolaylığı,
  • Veri ihlal formu oluşturulması ve takibi,
  • İlgili kişi başvuru sonrası kayıt açılması ve bilgilendirme zaman planlaması,

Oluşturulan Komite veya KVKK kapsamında kurulan ekibin görev ataması ve takibi gibi tüm süreçlerin takibine destek olunması amacı ile tasarlanmıştır.